Моушън Артс

През 2001 г. дъщерното дружество МОУШЪН АРТС ООД печели конкурс при "Метрополитен" ЕАД- гр. София за вътрешно оформление на метровагоните чрез рекламни пана. Това поставя начало на изграждането на рекламната мрежа на МОУШЪН АРТС ООД в Софийско метро, като наложената търговска марка е “Метрореклама”.

Към настоящия момент компанията е изградила и обслужва шест комуникационни канала на територията на "Метрополитен" ЕАД София

 • пана в метровагоните
 • обемни вътрешноосветени кутии в стълбищното пространство на метрото
 • реклама върху гърба на билетите за пътуване в метрото
 • метробордове по станциите
 • светещи кутии при касови зони
 • нестандартни акции

Към момента МОУШЪН АРТС ООД експлоатира

 • Входове на подлезите – използвани рекламни съоръжения: Билбордове тип “Пиза”
 • Подлези към метростанциите – използвани рекламни съоръжения: Светещи метрокутии
 • Касови пространства – използвани рекламни съоръжения: Светещи метрокутии, Метробордове, Билети
 • Стълбища и ескалатори към пероните – използвани рекламни съоръжения: Светещи метрокутии
 • Перони – използвани рекламни съоръжения: Метробордове, Щендери
 • Мотриси – използвани рекламни съоръжения: Метропана, Метросхеми

Във всички зони могат да се реализират семплинги и нестандартни проекти.

Опитът показва, че за постигане на добри резултати от проведените рекламни кампании, е добре да се използват няколко взаимнодопълващи се комуникационни канали. Затова фирмата влага значителни средства в създаването и доразвиването на услугите си. Крайната цел е да се получи комплексно обслужване, отговарящо на всички стандарти и изисквания на клиентите.

В областта на билбордната реклама “ Метрореклама” е изградила собствена мрежа от билборди, разположени върху станциите на метрото и обслужва съоръжения тип "Пиза" в София и страната.

“Метрореклама” предлага и рекламни площи върху сградата на Националния дворец на културата с размери 7.2 м - 25 м., външно осветени.

www.metroreklama.com