Нимисофт

НИМИСОФТ ООД е създадено в края на 2005 г., като се опира на екип от софтуерни специалисти специализирани в проектиране и изграждане на интегрирани информационни системи за управление (ИИСУ).

След като успешно е разработил и внедрил собствена система за управление („BSWorks”) в рамките на БИЛБОРД АД и неговите дъщерни дружества, развойният екип е реорганизиран в самостоятелно дружество, а към системата се допълват функционалности, позволяващи по-широкото й приложение за целите и на други потенциални потребители, вкл. такива, работещи в областта на дигитален печат, офсетов печат, медиа агенции, рекламни агенции.

Натрупан е и опит в разработването на web-базирани платформи за търговия, електронни магазини и разплащания, a към момента компанията изпълнява проекти за ИИСУ по задание на водещи рекламни агенции в България.

www.nimisoft.com